El retaule

Tècniques de pintura. El retaule.
més informació.....


Tècniques de pintura

Hi ha moltes tècniques diferents per fer imitacions de marbre o fusta, per daurar amb fulls d'or o per fer estucats.

En aquest apartat intentarem explicar-ne alguna de cada tipus, es tracti de tècniques noves amb materials moderns o de tècniques antigues que ja estan en desús i utilitzen materials més difícils de trobar en una botiga normal de pintura o decoració.