Casa Ricart

Restauració de l'any 1996-97.

L'edifici presentava diversos sostres i parets en molt mal estat de conservació.

Es va necessitar diversos mesos per restaurar les pintures en més mal estat.