Quadres romànics

Reproduccions de pintures romàniques sobre fusta

seguint les tècniques tradicionals de pintura i restauració de retaules.